English EN Vietnamese VI

Sản phẩm của chúng tôi

Tìm kiếm dầu nhớt cho xe...

Danh Mục: Nhà máy

2.860.00027.040.000

 • Thông số kỹ thuật: SAE Grade 10W to 50; API CF / CF-2 / SF.
 • Đề xuất sử dụng cho: MB-Sheet 228.0; MAN 270; Caterpillar TO-2; Allison C-4; MTU MTL 5044 Typ 1; ZF TE-ML 04B …
 • Khuyến nghị thời gian sử dụng: 650h – 800h hoặc 12 tháng.

94.80031.320.000

Phù hợp cho tất cả các loại máy móc công nghiệp thường xuyên hoạt động ở nhiệt độ khắc nghiệt.Đạt quy chuẩn:
   • NLGI Grade 2
   • DIN 51502 KP2K-30
   • ISO 6743 L-XCCIB 2

12.200.000

Phù hợp cho tất cả các loại máy móc công nghiệp thường xuyên hoạt động ở nhiệt độ khắc nghiệt. Đạt quy chuẩn:
   • NLGI-Grade 2
   • DIN 51502 KPF2K-30
   • ISO 12924: L-XC(F)CHB2

5.525.00039.780.000

Phù hợp cho tất cả các loại máy móc công nghiệp thường xuyên hoạt động ở nhiệt độ khắc nghiệt. Đạt quy chuẩn:
   • NLGI Grade 3
   • DIN 51502 KP3K-30
   • ISO 6743 L-XCCFB3

3.180.00025.376.000

 • Thông số kỹ thuật: SAE Grades 10W-30; API CG-4/SF; HLP, HVLP, HLPD.
 • Đề xuất sử dụng cho: ACEA E3 Performance; MB-sheet 227.1; ZF TE-ML 06F; John Deere JDM J20C/J20D/J27; Caterpillar TO-2 …
 • Khuyến nghị thời gian sử dụng: 8.000h – 12.000h

3.220.00025.584.000

 • Thông số kỹ thuật: SAE Grades 10W-40; API CG-4/SF; HLP, HVLP, HLPD.
 • Đề xuất sử dụng cho: ACEA E3 Performance; MB-sheet 227.1; ZF TE-ML 06F; John Deere JDM J20C/J20D/J27; Caterpillar TO-2 …
 • Khuyến nghị thời gian sử dụng: 8.000h – 12.000h

368.00059.904.000

 • Đề xuất sử dụng cho: MAN 339 Type V1; MAN 339 Type Z1; MAN 339 Type L1; MB-Approval 236.1
 • Khuyến nghị sử dụng 150.000km hoặc 3 năm

2.740.00026.000.000

 • Thông số kỹ thuật: SAE Grades 85W-90; API GL-4; MIL-L-2105.
 • Được chứng nhận: MB-Approval 235.1
 • Đề xuất sử dụng cho: ZF TE-ML 16A/17A/19A

2.600.00024.752.000

 • Thông số kỹ thuật: SAE Grades 85W-90; API GL-4; MIL-L-2105.
 • Đề xuất sử dụng cho: ZF TE-ML 16A/17A/19A

442.00079.040.000

 • Thông số kỹ thuật: SAE Grade 75W-90; API GL-5
 • Đề xuất sử dụng cho: MAN 342 Typ M1/M2; ZF TE-ML 05B/16B/17B/21A
 

346.00053.664.000

 • Thông số kỹ thuật: SAE Grades 85W-140; API GL-5; MIL-L-2105 C/D
 • Đề xuất sử dụng cho: MAN 342 Typ M1; ZF TE-ML 17B, 21A, 19B; ZF TE-ML 16D, 21A

5.560.00053.248.000

 • Thông số kỹ thuật: SAE Grades 85W-90; API GL-5; MIL-L-2105 C/D
 • Được chứng nhận: MB-Approval 235.0
 • Đề xuất sử dụng cho: Voith 132.00374400; DAF; ZF TE-ML 16C; Ford SQM-2C-9002 AA

Đăng ký kinh doanh
cùng Mabanol ngay!