CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin

Mabanol cam kết cung cấp đến khách hàng những sản phẩm vượt trội, uy tín và đáng tin cậy. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: 

Thu thập thông tin

 • Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.
 • Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, nhân khẩu và những mối quan tâm của khách hàng. 
 • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
 • Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật thông tin trực tuyến.

Sử dụng thông tin cá nhân

 • Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các đại lý, người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của công ty. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của Mabanol ở các khu vực pháp lý khác với nơi thu thập thông tin và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Công ty với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
 • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
 • Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.
 • Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
 • Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

Phương thức bảo vệ

 • Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
 • Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật

 • Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.
 • Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.
 • Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến (Sau đây gọi chung là Chính sách) áp dụng cho các website thuộc sở hữu Mabanol Việt Nam (Sau đây gọi chung là Websites) và các ứng dụng di động (Sau đây gọi chung là ứng dụng) và giải thích phương pháp thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin chúng tôi nhận được từ websites và ứng dụng. Chính sách này là một phần của Nguyên tắc Bảo mật của Mabanol Việt Nam, được tạo thành để áp dụng cho các điều khoản hoặc thoả thuận khác có thể sử dụng trong các giao dịch, các vấn đề khác giữa bạn và Mabanol Việt Nam.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Mục tiêu của Mabanol Việt Nam là giúp khách hàng có được quyết định và trải nghiệm tuyệt vời nhất. Mabanol Việt Nam luôn đặt khách hàng lên hàng đầu và sử dụng công nghệ để thực hiện tôn chỉ này. Bao gồm việc bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập từ websites và ứng dụng của tất cả khách hàng và người sử dụng.

 

Các thông tin chúng tôi thu thập và cách thu thập
Các thông tin chúng tôi thu thập dựa trên cách thức bạn sử dụng websites và ứng dụng, có thể bao gồm các thông tin sau:

 • Trình duyệt và thiết bị bạn đang sử dụng, các thông tin dựa trên trình duyệt và thiết bị của bạn.
 • Địa chỉ trang dẫn bạn tới websites, dựa trên trình duyệt của bạn.
 • Ngày giờ bạn truy cập websites và ứng dụng, dựa trên cookies.
 • Các trang con bạn truy cập tại websites và ứng dụng, dựa trên cookies.
 • Số lần bạn truy cập websites và ứng dụng, dựa trên cookies
 • Thời gian bạn ở lại trên websites và ứng dụng và thời điểm bạn rời websites, ứng dụng, dựa trên cookies.
 • Vị trí địa lý và địa chỉ IP, dựa trên thiết bị của bạn.
 • Các thông tin, biểu mẫu bạn gửi trên websites, ứng dụng hoặc các công cụ trên websites, ứng dụng. Có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu, ngày sinh và ngôn ngữ.
 • Thông tin khác thu thập được bằng cookies (hoặc các ứng dụng từ bên thứ ba)

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin một cách hợp pháp và chính đáng sử dụng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, liên hệ kinh doanh và để thấu hiểu nhu cầu khách hàng.

 

Cách chúng tôi sử dụng thông tin
Tuỳ thuộc vào đối tượng khách hàng, chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ websites, ứng dụng theo các cách sau:

 • Tối ưu và cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng khi sử dụng websites, ứng dụng, tăng khả năng điều hướng gia tăng trải nghiệm.
 • Cấp phép khách hàng sử dụng các chức năng trực tuyến.
 • Xác nhận danh tính để tiến hành giao dịch, hỗ trợ khách hàng chính xác nhất.
 • Tối ưu hoá công việc, kinh doanh, marketing, bao gồm phân tích, thiết kế, tối ưu chất lượng sản phẩm và dịch vụ, triển khai các chiến dịch quảng cáo.
 • Khách hàng có thể cho phép hoặc không cho phép chúng tôi thu thập thông tin bằng cookies bằng cách thiết lập tại trình duyệt.
 • Theo dõi các lượt truy cập websites giúp nhận dạng khách hàng khi truy cập nhiều lần, qua đó gia tăng chất lượng trải nghiệm tại websites hiệu quả hơn.
 • Triển khai quảng cáo hướng khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ của Mabanol trên websites, ứng dụng và websites của các công ty khác.
 • Bảo vệ khách hàng và Mabanol Việt Nam khỏi lỗi, xuyên tạc, sai sót và/hoặc các vấn đề liên quan tới pháp lý.
 • Nâng cấp dịch vụ khách hàng, đồng bộ thông tin sản phẩm, liên hệ khách hàng phục vụ khảo sát và nghiên cứu thị trường.
 • Cho phép sử dụng dịch vụ từ bên thứ ba khi được kiểm định thông qua các quy chuẩn bảo vệ thông tin và chỉ được sử dụng thông tin với mục đích hỗ trợ Mabanol Việt Nam.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các lý do trên, với các mục đích khác chỉ khi được yêu cầu hoặc cho phép bởi pháp luật.

Mabanol Việt Nam có thể hợp tác với các đối tác quảng cáo và marketing để quảng bá sản phẩm và dịch vụ, bao gồm các websites bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Các hợp tác này có thể sử dụng các công nghệ quảng cáo dựa trên hành vi khách hàng nhằm mục đích hiển thị quảng cáo phù hợp với khách hàng.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích websites và phân tích người dùng tại websites, ứng dụng. Các công cụ này sử dụng cookies để thu thập và thiết lập thông tin về các lần truy cập websites. Chúng tôi phân tích và tìm hiểu hoạt động websites và tối ưu hoá trải nghiệm người dùng.

 

Khách hàng hoàn toàn chủ động 
Hầu hết các trình duyệt đều cho phép khách hàng chỉnh sửa/chấp nhận sử dụng cookies. Nếu muốn, khách hàng có thể vô hiệu hoá cookies hoặc thông báo khi cần được sử dụng. Khách hàng hoàn toàn có khả năng xoá cookies mà khách hàng đã chấp nhận sử dụng.

Nếu khách hàng xoá hoặc vô hiệu hoá cookies, có thể sẽ không đạt được trải nghiệm tối ưu nhất tại websites của Mabanol Việt Nam

 

Liên kết tới các trang web khác
Một vài websites của Mabanol Việt Nam có thể chứa đường dẫn tới các websites khác không liên kết với chúng tôi. Mabanol Việt Nam miễn trừ trách nhiệm tại các websites này.