English EN Vietnamese VI

Mabanol Radon Gear ATF III

368.00059.904.000

  • Đề xuất sử dụng cho: MAN 339 Type V1; MAN 339 Type Z1; MAN 339 Type L1; MB-Approval 236.1
  • Khuyến nghị sử dụng 150.000km hoặc 3 năm

Sản Phẩm Kèm Theo

Nội dung sản phẩm

Dầu hộp số tự động Mabanol Radon Gear ATF III: Loại dầu truyền tự động phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của General Motors: Dexron III H.

Sản phẩm được thiết kế để sử dụng trong hộp số tự động và chuyển đổi; truyền tự động; các khớp nối và hệ thống lái thủy lực. Do các yêu cầu khác nhau về hệ số ma sát, các loại ATF khác nhau được chỉ định để bảo dưỡng hộp số tự động và hộp sang số.

  • Đề xuất sử dụng cho: MAN 339 Type V1; MAN 339 Type Z1; MAN 339 Type L1; MB-Approval 236.1
  • Khuyến nghị sử dụng 150.000km hoặc 3 năm

Đăng ký kinh doanh
cùng Mabanol ngay!