English EN Vietnamese VI

Mabanol Direct Injection Petrol Engine Cleaner

332.000

Dung dịch làm sạch động cơ phun xăng Mabanol: Làm sạch động cơ phun xăng đảm bảo bay hơi tốt, bảo vệ chất xúc tác, giúp loại bỏ cặn bẩn của than cốc từ van phun và ống góp nhiên liệu. Giảm phát thải khói, đặc biệt là trong các hoạt động đầy tải và ngăn chặn việc tăng mức tiêu hao nhiên liệu do lượng nhiên liệu phun không đủ.

Sản Phẩm Kèm Theo

Nội dung sản phẩm

Ưu điểm của Mabanol Direct Injection Petrol Engine Cleaner:

  • Làm sạch động cơ phun xăng
  • Loại bỏ cặn bẩn của than cốc từ van phun và ống góp nhiên liệu
  • Đảm bảo quá trình hóa hơi tốt
  • Giảm phát thải khói và tăng hiệu quả phun xăng

Hướng dẫn sử dụng:

  • Cho trực tiếp vào bình xăng
  • Với mỗi 300ml dùng cho khoảng 50-60 lít xăng.

Đăng ký kinh doanh
cùng Mabanol ngay!