English EN Vietnamese VI

Mabanol Direct Injection Diesel Engine Cleaner

332.000

Chất làm sạch cho động cơ phun Diesel: Công cụ đặc biệt, sử dụng cho động cơ dầu, giúp làm sạch và tái tạo các bộ lọc bị chất thải chặn và giảm lượng khí thải khói. Hỗ trợ bôi trơn để giảm tiếng ồn động cơ, tiếng gõ và chạy không tải.

Sản Phẩm Kèm Theo

Nội dung sản phẩm

Ưu điểm của Mabanol Direct Injection Diesel Engine Cleaner:

  • Dung dịch giúp làm sạch động cơ Diesel
  • Giảm lượng khí thải khói
  • Giảm tiếng ồn động cơ, tiếng gõ
  • Giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu

Hướng dẫn sử dụng:

  • Đổ trực tiếp vào buồng nhiên liệu
  • Mỗi 300ml sử dụng cho 50-60 lít nhiên liệu

Đăng ký kinh doanh
cùng Mabanol ngay!